برچسب: چرا اطلاعات رشد می یابد؟

why information grows 0

why information grows

چرا اطلاعات رشد می یابد؟ کتاب: سزار هیدالگو سال: ۲۰۱۵ دانلود کتاب:چرا اطلاعات رشد می یابد؟

0

معرفی کتاب “چرا اطلاعات رشد می یابد؟”

جهان هستی از انرژی، ماده و اطلاعات ساخته شده است، اما ((اطلاعات)) آن چیزی است که جهان را جذاب می کند. جهان هستی، بدون اطلاعات تبدیل به سوپی با ظاهری نامناسب خواهد شد...

0

چرا اطلاعات رشد می یابد؟

بیشترین میزان دانش و مهارت قابل انباشت در سیستم عصبی انسانی به عنوان پایه ای از واحد محاسبه، قابل ساده‌سازی است. این واحد را نفربایت (Personbyte) می‌نامیم و آن را به ‌عنوان بیشینه...