برچسب: پیچیدگی

0

تنوع اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی در کشورهای عربی صادرکننده نفت

توصیه هایی برای کشورهای عربی صادرکننده نفت «صندوق بین المللی پول» کشورهای صادر کننده نفت عربی با چالش های سه گانه مواجه هستند: ایجاد شغل، نوسانات کلان اقتصادی از قیمت نفت و کاهش...

Diversification and Sophistication as drivers of structural transformation for Africa: The Economic Complexity Index of African Countries 0

Diversification and Sophistication as drivers of structural transformation for Africa: The Economic Complexity Index of African Countries

Diversification and Sophistication as drivers of structural transformation for Africa: The Economic Complexity Index of African Countries مقاله: یامئوگو و همکاران دانلود مقاله: Diversification and Sophistication as drivers of structural transformation for Africa: The...

Neighbors and the Evolution of the Comparative Advantage of Nations: Evidence of International Knowledge Diffusion 0

Neighbors and the Evolution of the Comparative Advantage of Nations: Evidence of International Knowledge Diffusion

Neighbors and the Evolution of the Comparative Advantage of Nations: Evidence of International Knowledge Diffusion? مقاله: هاسمن و هیدالگو و همکاران سال: ۲۰۱۳ دانلود مقاله: Neighbors and the Evolution of the Comparative Advantage of...

0

اطلس پیچیدگی اقتصادی

دوشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۶ کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی با حضور مهمانان ارجمند رونمایی شد؛ در کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی آمده است که روش محاسبه دانش مولد می‌تواند تفاوت هنگفت درآمدی بین کشورهای...

0

پیچیدگی اقتصادی و سرمایه انسانی

&#۱۲۸۱۷۱;پیچیدگی اقتصادی دانش نهفته در تولید یک محصول را نشان می دهد که می توان به عنوان معیاری برای سرمایه انسانی یک اقتصاد از آن استفاده کرد. ☀&#۶۵۰۳۹;معمولا سرمایه های انسانی را با...