برچسب: هیدالگو

0

معرفی کتاب “چرا اطلاعات رشد می یابد؟”

جهان هستی از انرژی، ماده و اطلاعات ساخته شده است، اما ((اطلاعات)) آن چیزی است که جهان را جذاب می کند. جهان هستی، بدون اطلاعات تبدیل به سوپی با ظاهری نامناسب خواهد شد...

0

چرا و چگونه ما باید پیچیدگی اقتصادی را مطالعه کنیم؟

تفاوت بین اقتصادهای سوئیس و گواتمالا فراتر از اندازه های متفاوت است. اقتصاد سوئیس دارای ورودی های متفاوت است که می تواند برای تولید یک ترکیب بسیار متفاوت از خروجی استفاده شود. به...