برچسب: همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی

0

فایل های تصویری سخنرانی همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی

فایل های سخنرانی همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی را لینک های زیر در آپارات می توانید مشاهده کنید.   فایل تصویری سخنرانی دکتر فرشاد مومنی در همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی...

0

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی  توسط گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا در تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات سیاست علمی...

0

همایش “اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی”

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی، به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا و با حضور استادان و دانشجویان حوزه اقتصاد در مرکز تحقیقات سیاست...