برچسب: شاخص پیچیدگی اقتصادی

0

اطلاعات زیبا هستند

Information Is Beautiful اطلس پیچیدگی اقتصادی را بهتر بشناسیم اطلس پیچیدگی اقتصادی، یک ابزار قدرتمند تحقیق و تجسم داده است که به مردم امکان می دهد تا جریانهای تجارت جهانی را در بازارهای...

پیوند پیچیدگی اقتصادی، نهادها و نابرابری درآمدی 0

پیوند پیچیدگی اقتصادی، نهادها و نابرابری درآمدی

Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality این مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره،  نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی پیش بینی کننده منفی و قابل توجهی از نابرابری درآمد است....

0

دانش به کار رفته در تولید یک کالا چگونه است؟

همچون کشورها، کالاها نیز در اکتساب میزان دانش مولد با هم متفاوت اند. میزان دانش مورد نیاز جهت تولید یک محصول می تواند از محصولی تا محصولی دیگر کاملاً متفاوت باشد. بیشتر کالاهای...

0

چرا و چگونه ما باید پیچیدگی اقتصادی را مطالعه کنیم؟

تفاوت بین اقتصادهای سوئیس و گواتمالا فراتر از اندازه های متفاوت است. اقتصاد سوئیس دارای ورودی های متفاوت است که می تواند برای تولید یک ترکیب بسیار متفاوت از خروجی استفاده شود. به...