برچسب: رویکرد پیچیدگی اقتصادی

0

ارزیابی اقتصاد کشورها و پیچیدگی اقتصادی

ارزیابی اقتصاد کشورها و روابط آنها با محصولات در بازار جهانی یک مشکل اساسی در اقتصاد است، که با پیامدهای گسترده ای در درک نظری ما از تجارت بین المللی و نیز کاربرد...