برچسب: توسعه اقتصادی

0

تنوع اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی در کشورهای عربی صادرکننده نفت

توصیه هایی برای کشورهای عربی صادرکننده نفت «صندوق بین المللی پول» کشورهای صادر کننده نفت عربی با چالش های سه گانه مواجه هستند: ایجاد شغل، نوسانات کلان اقتصادی از قیمت نفت و کاهش...

فضای محصول، تنوع نامرتبط و توسعه اقتصادی 0

فضای محصول، تنوع نامرتبط و توسعه اقتصادی

Product space, unrelated diversification, and economic development   دانلود فایل مقاله