برچسب: بهروز شاهمرادی

0

پیچیدگی اقتصاد و کاربرد آن در اقتصاد

در سیزدهمین جلسه #کتاب_خوانه ، پنج‌شنبه این هفته، دکتر بهروز شاهمرادی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ارائه‌ای با عنوان «پیچیدگی اقتصاد و کاربرد آن در اقتصاد» خواهد...

پیچیدگی و رشد: مفاهیم سیاستی و موقعیت کشور مالزی 0

پیچیدگی و رشد: مفاهیم سیاستی و موقعیت کشور مالزی

Complexity and Growth: Malaysia’s Position and Policy Implications این مقاله به عنوان مبانی مفاهیم کلیدی پیچیدگی اقتصادی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تکامل پیچیدگی اقتصادی کشور مالزی را در منطقه نشان...

تأثیر ادغام اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای Latecomer 0

تأثیر ادغام اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای Latecomer

The Effect of Economic Integration on Economic Complexity of Latecomer Countries این مقاله به بررسی تأثیر ادغام اقتصادی بر رفاه اقتصادی یک کشور کمتر توسعه یافته کشور با پیوستن به اتحادیه اقتصادی می...

جداسازی رابطه علّی پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمدی 0

جداسازی رابطه علّی پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمدی

Unlinking Causally Economic Complexity and Income Inequality این مقاله نشان می دهد که هیچ رابطه علی بین پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمدی وجود ندارد. دانلود فایل مقاله  

بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم 0

بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم

بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم مقاله پَژم و سلیمی فر سال ۱۳۹۴ دانلود مقاله: بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲...

0

تنوع اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی در کشورهای عربی صادرکننده نفت

توصیه هایی برای کشورهای عربی صادرکننده نفت «صندوق بین المللی پول» کشورهای صادر کننده نفت عربی با چالش های سه گانه مواجه هستند: ایجاد شغل، نوسانات کلان اقتصادی از قیمت نفت و کاهش...

فضای محصول، تنوع نامرتبط و توسعه اقتصادی 0

فضای محصول، تنوع نامرتبط و توسعه اقتصادی

Product space, unrelated diversification, and economic development   دانلود فایل مقاله  

پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه 0

پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه

پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه مقاله آقاجانی و همکاران سال ۱۳۹۷ دانلود مقاله: پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه مقالات پیچیدگی...