برچسب: اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی

0

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی  توسط گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا در تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات سیاست علمی...

0

همایش “اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی”

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی، به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا و با حضور استادان و دانشجویان حوزه اقتصاد در مرکز تحقیقات سیاست...