برچسب: اقتصاد ملی

0

سخنرانی همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی

سخنرانی دکتر فرشاد مومنی تحت عنوان نظام دانایی و پیچیدگی اقتصادی سخنرانی دکتر بهروز شاهمرادی تحت عنوان توسعه اقتصادی در سایه پیچیدگی اقتصادی  

0

همایش “اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی”

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی، به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا و با حضور استادان و دانشجویان حوزه اقتصاد در مرکز تحقیقات سیاست...