وب سایت پیچیدگی اقتصادی دکتر بهروز شاهمرادی

0

?Can scientific productivity impact the economic complexity of countries

این مقاله به بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و تولید علمی می پردازد و مشخص می کند که کدام مناطق دانش برای این رابطه بهترین است. همچنین نشان میدهد که بهره وری علمی...

0

Economic complexity and jobs: an empirical analysis

این مقاله تأثیرات پیچیدگی اقتصادی در بازار کار را مورد بررسی قرار میدهد و نشان میدهد که پیچیدگی اقتصادی نه تنها منجر به کاهش اشتغال نمی گردد بلکه حرکت به سمت سطوح بالاتر...

0

مقاله پیچیدگی اقتصادی و وابستگی فناورانه

مقاله پیچیدگی اقتصادی و وابستگی فناورانه به بسط و بکارگیری روش پیچیدگی اقتصادی در قالب شهرها می باشد که به محاسبه قابلیت های مولد موجود در یک منطقه می پردازد. نتایج این مقاله...

0

Economic complexity, human capital and economic growth: empirical research based on cross-country panel data

مقاله پیچیدگی اقتصادی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی به تاثیر متغیرهای پیچیدگی اقتصادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورها می پردازد. به نحوی که میزان اثر آنها را وابسته به سطح پیچیدگی...

0

فراخوان دوره پسا دکتری پیچیدگی اقتصادی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

بدینوسیله به اطلاع میرساند مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از میان متخصصان مقیم خارج از کشور در حوزه‌  اقتصاد علم با رویکرد پیچیدگی اقتصادی پژوهشگر پسادکتری می‌پذیرد. دانش‌آموختگان دوره دکتری از دانشگاه‌های برتر...

0

برگزاری کنفرانس پیچیدگی در یونان

چهارمین کنفرانس بین المللی پیچیدگی، سیستم های اطلاعات آتی و ریسک از دوم تا چهارم می ۲۰۱۹ در یونان برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این کنفرانس یا پیگیری...

0

سهم صادرات کشورهای آفریقایی به چین

در تحقیقی که اخیراً با استفاده از داده های اطلس پیچیدگی اقتصادی صورت گرفته است نشان می دهد که بخش اعظم صادرات کشورهای آفریقایی به کشور چین بوده است به نحوی که سودان...