پیچیدگی اقتصادی ، شبکه فضای محصول و رقابت جهانی کبک

Economic complexity, product space network and Quebec’s global competitiveness

این مطالعه اکتشافی نشان می دهد که چگونه پیچیدگی اقتصادی تولید محلی و اتصال جهانی، به رقابت و توسعه پایدار یک منطقه فرعی کمک می کند.

دانلود فایل مقاله

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *