از سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا پیچیدگی اقتصادی: یک تجزیه و تحلیل پانل علیت گرنجری

From FDI to economic complexity: a panel Granger causality analysis

 

این مقاله به ارزیابی این موضوع می پردازد که آیا میزان جذب و انباشت سرانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث ایجاد سطح پیچیدگی اقتصادی بالاتر در یک کشور می شود یا خیر و نشان می دهد که این اثر علّی فقط در کشورهایی با سطح توسعه و ظرفیت جاذبه کافی وجود دارد ، که مربوط به درآمد ، سرمایه انسانی و کیفیت مؤسسات است.

دانلود فایل مقاله

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *