احاطه جرایم خشونت آمیز از طریق پیچیدگی اقتصادی و نهادها

Siege of Violent Crimes through Economic Complexity and Institutions

این مطالعه نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی رابطه منفی معنی داری با جرائم خشونت آمیز دارد.

دانلود فایل مقاله

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *