بررسی پیچیدگی اقتصادی به عنوان یک اثر سیستم نوآوری جامع

Examining economic complexity as a holistic innovation system effect

این مقاله بررسی می کند که آیا افزایش پیچیدگی اقتصادی با کارایی که منجر به رشد تولید یک کشور می شود ارتباط دارد و اگر جواب مثبت است، چگونه و از چه راهی.

دانلود فایل مقاله

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *