آیا بهره وری علمی می تواند بر پیچیدگی اقتصادی کشورها تأثیر بگذارد؟

Can scientific productivity impact the economic complexity of countries؟

این مقاله با هدف تعیین رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و تولید دانش می پردازد. ضمن شناسایی اینکه کدام حوزه دانش به بهترین وجه دارای این رابطه است، پرداخته است.

دانلود فایل مقاله

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *