تلافی ساختارگرایانه: پیچیدگی اقتصادی به عنوان یک بعد مهم برای ارزیابی رشد و توسعه

The structuralist revenge: economic complexity as an important dimension to evaluate growth and development

 

این مقاله نشان می دهد که صادرات و پیچیدگی اقتصادی کشورها برای توضیح همگرایی و واگرایی بین کشورها، موضوعی قابل توجه است.

دانلود فایل مقاله

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *