پیچیدگی اقتصادی و توسعه انسانی: مقایسه مدل های سنتی و SBM تحلیل پوششی داده ها

ECONOMIC COMPLEXITY AND HUMAN DEVELOPMENT: COMPARING TRADITIONAL AND SLACK BASED DATA ENVELOPMENT ANALYSIS MODELS

این مقاله به مقایسه روش های سنتی و SBM-DEA برای اندازه گیری کارایی کشورها در تبدیل پیچیدگی اقتصادی به توسعه انسانی می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد که تنها کشور سنگاپور برای تبدیل پیچیدگی اقتصادی به توسعه انسانی در سراسر جهان کارآمد است.

دانلود فایل مقاله

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *