پیچیدگی اقتصادی، سرمایه انسانی و نابرابری درآمدی: یک تجزیه و تحلیل بین کشوری

Economic Complexity, Human Capital and Income Inequality: A Cross-Country Analysis

این مقاله رابطه بین پیچیدگی اقتصادی، اندازه گیری ساختارهای اقتصادی و نابرابری درآمد را بررسی می کند.

دانلود فایل مقاله

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *