پیچیدگی اقتصادی و سرمایه انسانی

?پیچیدگی اقتصادی دانش نهفته در تولید یک محصول را نشان می دهد که می توان به عنوان معیاری برای سرمایه انسانی یک اقتصاد از آن استفاده کرد.
☀️معمولا سرمایه های انسانی را با میزان سال های تحصیل در مدرسه و دانشگاه محاسبه می کنند به نحوی که در ادبیات اقتصادی رابطه مستقیمی بین سرمایه انسانی و درآمد سرانه در نظر میگیرند. این در حالی است که مثال ها و شواهد نتایج دیگری را بیان می کنند. با بررسی میزان تحصیل در کشورهای هند -اوگاندا و مکزیک-مغلوستان متوجه خواهیم شد که هر چند شاید سطح تحصیلات یکسانی داشته اند اما میزان پیچیدگی در هندوستان خیلی بیشتر از اوگاندا و میزان پیچیدگی در مکزیک بسیار بیشتر از مغولستان بوده است.
?در بررسی دیگری دو کشور تایلند و غنا در سال ۱۹۷۰ سطح تحصیلات یکسانی داشتند اما پس از سال دو کشور مسیر متفاوتی را در پیش می گیرند، غنا سیستم آموزش و پرورش خود را به کلی توسعه می دهد و در مقابل تایلند بر روی توسعه پایدار تمرکز می کند، اکنون پس از چهل سال میزان پیچیدگی اقتصاد در تایلند بسیار بیشتر از غنا است. همچنین درآمد سرانه در تایلند بسیار بیشتر از کشور غنا است. در واقع شاخص پیچیدگی اقتصادی میزان دانش مولد را اندازه گیری می کند.
⚠️ لذا این شاخص معیار مناسبتری نسبت به سال های تحصیل برای اندازه گیری سرمایه های انسانی در یک کشور است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *