مقاله باستوس و همکاران (۲۰۱۲)

باستوس و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهش خود بر آن شدند تا تکامل تدریجی اکوسیستم صنایع را با پویایی تودرتویی پیشبینی کنند. در همین راستا آنها به مطالعه حضور و عدم حضور صنایع در اقتصادهای ملی و بین المللی پرداختند و نشان دادند که شبکه هایی که کشورها را با صادرات محصولاتشان مرتبط می کند به طور معنی داری تودرتو هستند. بدین نحو که صنایعی که از این شبکه ها منحرف می شوند در گذر زمان ناپدید می شوند و بالعکس، صنایعی که در حال حاضر در این شبکه ها حضور ندارند این احتمال در مورد آنها وجود دارد که در آینده ظهور پیدا کنند. در نتیجه بر اساس این رویکرد می توان حضور یا عدم حضور صنایع را در هر منطقهای پیشبینی کرد. آنها همچنین نشان دادند که مدلشان قابلیت پیش بینی بهتر را تنها زمانی پیدا می کند که توزیع قابلیت های موجود و مورد نیاز برای تولید محصولات در کشورها، در سطح بالای همگونی خود قرار گرفته باشد. در این حالت بالاترین تودرتویی زمانی مشاهده می شود که این شبکه های اقتصادی به نحوی ظهور یابند که ترکیبی از نهاده های مکمل و همگونی را در تعداد قابلیت های موجود در کشورها و مورد نیاز برای محصولات شاهد باشیم.
باستوس و همکاران (۲۰۱۲)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *