ایجاد صنعت دریک اقتصاد مانند ایجاد یک پازل است

 

  • ایجاد صنعت دریک اقتصاد مانند ایجاد یک پازل است. چنانچه این پازل نیازمند قطعات زیادی باشد می توان شاهد شکل گیری صنایع پیچیده باشیم و بالعکس اگر صنعتی نیازمند قطعات اندکی باشد می توان آن صنعت را صنعتی با پیچیدگی پایین قلمداد نمود.
  • در رویکرد پیچیدگی اقتصادی برای ایجاد یک صنعت جدید باید به این موضوع بپردازیم که آیا قطعات آن صنعت در داخل کشور قابل تولید شدن هستند یا خیر؟ برای مثال در ایجاد صنعت پازل فوق باید ابتدا به شناسایی قطعات بالفعل موجود در کشور بپردازیم سپس به شناسایی و تولید قطعاتی که به صورت بالقوه در کشور موجود هستند دست یابیم.
  • نهایتا چنانچه مجموع این قطعات (بالقوه و بالفعل) بخش عمده قطعات صنعت را شامل شود آنگاه می توان به وارد نمودن قطعات مفقوده از کشورهای دیگر اهتمام ورزید. اما اگر کشوری اقدام به تولید صنعتی ماید که بخش کمی از قطعات مورد نیاز را داشته باشد. به احتمال بالایی محکوم به شکست خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *