دسته: نشست ها و همایش های علمی

0

همایش “اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی”

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی، به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا و با حضور استادان و دانشجویان حوزه اقتصاد در مرکز تحقیقات سیاست...

0

همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی

گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا برگزار می کند: محورهای همایش و سخنرانان: نظام دانایی و و پیچیدگی اقتصادی (دکتر فرشاد مومنی) اقتصاد...