دسته: فایل های مرتبط

How the Taxonomy of Products Drives the Economic Development of Countries 0

How the Taxonomy of Products Drives the Economic Development of Countries

How the Taxonomy of Products Drives the Economic Development of Countries مقاله: زکریا و همکاران دانلود مقاله: How the Taxonomy of Products Drives the Economic Development of Countries مرجع مقالات پیچیدگی اقتصادی

0

فایل های تصویری سخنرانی همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی

فایل های سخنرانی همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی را لینک های زیر در آپارات می توانید مشاهده کنید.   فایل تصویری سخنرانی دکتر فرشاد مومنی در همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی...

0

سخنرانی همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی

سخنرانی دکتر فرشاد مومنی تحت عنوان نظام دانایی و پیچیدگی اقتصادی سخنرانی دکتر بهروز شاهمرادی تحت عنوان توسعه اقتصادی در سایه پیچیدگی اقتصادی