دسته: اخبار روز

0

Variety, Complexity and Economic Development

با توجه به اینکه اقتصادها محصولات کمتر پیچیده را با پیشرفت محصولاتشان رها می کنند، این مقاله نشان می دهد که تنوع در ابتدا افزایش می یابد و سپس در دوره توسعه اقتصادی...

0

Examining economic complexity as a holistic innovation system effect

این مقاله بررسی می کند که آیا افزایش پیچیدگی اقتصادی با کارایی که منجر رشد تولید یک کشور میشود ارتباط دارد و اگر بله چگونه و از چه راهی. دانلود فایل مقاله

0

The structuralist revenge: economic complexity as an important dimension to evaluate growth and development

این مقاله نشان می دهد که صادرات و پیچیدگی اقتصادی کشورها برای توضیح همگرایی و واگرایی بین کشورها، موضوعی قابل توجه است. دانلود فایل مقاله

0

Economic complexity unfolded :Interpretable model for the productive structure of economies

این مقاله به معرفی چارچوبی می پردازد که با استفاده از تکنیک های پارامتریک بیزین، به استخراج خصوصیات مسلط پشت مزیت نسبی محصولات صادر شده می پردازد. دانلود فایل مقاله

0

Measuring economic complexity of countries and products:which metrics to use؟

این مقاله با استفاده از داده های تجاری بین المللی و مقیاس ارزیابی رتبه بندی اخیر، به مقایسه کمی قابلیت دو شاخص fitness-Complexity و Reflection برای رتبه بندی محصولات و کشورها با توجه...

0

Neighbors and the Evolution of the Comparative Advantage of Nations: Evidence of International Knowledge Diffusion?

برای محصولات موجود، داشتن یک همسایه با مزیت نسبی در آن محصولات، با رشد صادراتی بیشتر از ۱/۵درصد در سال برای آن کشور همراه است. دانلود فایل مقاله

0

فراخوان دوره پسا دکتری پیچیدگی اقتصادی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

بدینوسیله به اطلاع میرساند مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از میان متخصصان مقیم خارج از کشور در حوزه‌  اقتصاد علم با رویکرد پیچیدگی اقتصادی پژوهشگر پسادکتری می‌پذیرد. دانش‌آموختگان دوره دکتری از دانشگاه‌های برتر...