دسته: اخبار روز

0

آیا کیفیت نهادی، پیچیدگی اقتصادی را تقویت می کند؟

Does institutional quality foster economic complexity? این مقاله، به این مسئله می پردازد که آیا کیفیت نهادها که به وسیله شاخص آزادی اقتصادی جهانی اندازه گیری شده اند، منجر به شکل گیری تفاوت...

0

پیچیدگی اقتصادی ، شبکه فضای محصول و رقابت جهانی کبک

Economic complexity, product space network and Quebec’s global competitiveness این مطالعه اکتشافی نشان می دهد که چگونه پیچیدگی اقتصادی تولید محلی و اتصال جهانی، به رقابت و توسعه پایدار یک منطقه فرعی کمک...

0

از تنوع تا پیچیدگی اقتصادی: شواهد تجربی از مناطق ایتالیا

From variety to economic complexity: empirical evidence from Italian regions این مقاله با استفاده از یک رویکرد جغرافیایی تکاملی اقتصادی، به بررسی این مسئله می پردزاد که آیا سطح تنوع صنعت در یک...

0

از سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا پیچیدگی اقتصادی: یک تجزیه و تحلیل پانل علیت گرنجری

From FDI to economic complexity: a panel Granger causality analysis   این مقاله به ارزیابی این موضوع می پردازد که آیا میزان جذب و انباشت سرانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث ایجاد سطح...

0

کنفرانس ملی “علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی”

اولین دوره کنفرانس ملی “علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی” با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دانشگاه الزهراء در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۷ برگزار می گردد. از علاقه مندان به حوزه پیچیدگی اقتصادی دعوت...

0

شاخص پیچیدگی اقتصادی و شوک های اقتصادی: کشورهای توسعه یافته در مقابل کشورهای در حال توسعه

The Economic Complexity Index (ECI) and economic shocks:  Developed vs developing countries این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های پانل برای کشورها نشان میدهد که کشورهایی که دارای پیچیدگی بالاتری هستند، نوسانات خروجی را کاهش داده اند. دانلود فایل مقاله

0

احاطه جرایم خشونت آمیز از طریق پیچیدگی اقتصادی و نهادها

Siege of Violent Crimes through Economic Complexity and Institutions این مطالعه نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی رابطه منفی معنی داری با جرائم خشونت آمیز دارد. دانلود فایل مقاله

0

فراخوان دوره پسا دکتری پیچیدگی اقتصادی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

بدینوسیله به اطلاع میرساند مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از میان متخصصان مقیم خارج از کشور در حوزه‌  اقتصاد علم با رویکرد پیچیدگی اقتصادی پژوهشگر پسادکتری می‌پذیرد. دانش‌آموختگان دوره دکتری از دانشگاه‌های برتر...