وب سایت پیچیدگی اقتصادی دکتر بهروز شاهمرادی

0

کنفرانس ملی “علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی”

اولین دوره کنفرانس ملی “علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی” با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دانشگاه الزهراء در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۷ برگزار می گردد. از علاقه مندان به حوزه پیچیدگی اقتصادی دعوت...

0

بررسی ارتباط بین شاخص پیچیدگی اقتصادی و سیاست پولی نرخ های وام دادن در کشورهای منتخب صحرای آفریقا

این مقاله بررسی می کند که آیا ارتباطی بین شاخص پیچیدگی اقتصادی و نرخ وام دهی به سیاست پولی در کشورهای منتخب صحرای آفریقا وجود دارد یا خیر؟   Investigating the Link between...

0

تمدید زمان برگزاری کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی

قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم سراسر کشور در خصوص به تعویق افتادن زمان برگزاری کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی با عنایت به درخواست اساتید و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی...

0

آیا کیفیت نهادی، پیچیدگی اقتصادی را تقویت می کند؟

Does institutional quality foster economic complexity? این مقاله، به این مسئله می پردازد که آیا کیفیت نهادها که به وسیله شاخص آزادی اقتصادی جهانی اندازه گیری شده اند، منجر به شکل گیری تفاوت...

0

پیچیدگی اقتصادی ، شبکه فضای محصول و رقابت جهانی کبک

Economic complexity, product space network and Quebec’s global competitiveness این مطالعه اکتشافی نشان می دهد که چگونه پیچیدگی اقتصادی تولید محلی و اتصال جهانی، به رقابت و توسعه پایدار یک منطقه فرعی کمک...

0

از تنوع تا پیچیدگی اقتصادی: شواهد تجربی از مناطق ایتالیا

From variety to economic complexity: empirical evidence from Italian regions این مقاله با استفاده از یک رویکرد جغرافیایی تکاملی اقتصادی، به بررسی این مسئله می پردزاد که آیا سطح تنوع صنعت در یک...

0

از سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا پیچیدگی اقتصادی: یک تجزیه و تحلیل پانل علیت گرنجری

From FDI to economic complexity: a panel Granger causality analysis   این مقاله به ارزیابی این موضوع می پردازد که آیا میزان جذب و انباشت سرانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث ایجاد سطح...

0

شاخص پیچیدگی اقتصادی و شوک های اقتصادی: کشورهای توسعه یافته در مقابل کشورهای در حال توسعه

The Economic Complexity Index (ECI) and economic shocks:  Developed vs developing countries این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های پانل برای کشورها نشان میدهد که کشورهایی که دارای پیچیدگی بالاتری هستند، نوسانات خروجی را کاهش داده اند. دانلود فایل مقاله...

0

احاطه جرایم خشونت آمیز از طریق پیچیدگی اقتصادی و نهادها

Siege of Violent Crimes through Economic Complexity and Institutions این مطالعه نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی رابطه منفی معنی داری با جرائم خشونت آمیز دارد. دانلود فایل مقاله بازدید: ۲۱۱

0

تنوع، پیچیدگی و توسعه اقتصادی

Variety, Complexity and Economic Development با توجه به اینکه اقتصادها محصولات کمتر پیچیده را با پیشرفت محصولاتشان رها می کنند، این مقاله نشان می دهد که تنوع در ابتدا افزایش می یابد و...